• Sun. Jun 4th, 2023

Tiểu Sử Ông Đỗ Trợ

  • Home
  • Tiểu Sử Ông Đỗ Trợ


Tiểu Sử Ông Đỗ Trợ

Ông Đỗ Trợ, sinh ngày 1 tháng 10, năm 1934 tại làng Châu Thanh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, chắc nội cụ Đỗ Đăng Đệ, Thượng Thư Bộ Lễ thời Tự Đức 31, gốc người Thanh Hóa;


https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_%C4%90%C4%83ng_%C4%90%E1%BB%87

cháu nội cụ Đỗ Duân, Đại Khoa Tiến Sĩ thời Thành Thái;

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1%BB%A5c

con ông Huyện Đỗ Linh.


1956 – Tốt nghiệp Tú Tài Phần Thứ Hai, ban Khoa-Học Tóan, Huế.

1957 – Vào chương trình Y Khoa, trường Universite De Saigon.

1963 – Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Đệ Nhị Cấp, ban Việt Văn.

1963-1967- Dạy học, Giáo Sư Trung Học, Nha Trang.

1967-1968 – Tốt nghiệp ban Trợ Y, Trường Quân Y, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

1967-1974 – Trung Úy Quân Y, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

1974 – Dạy học và làm việc Phụ-Khảo chuyên viên cho khối Nghiên Cứu và Phát Triển, Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức.

1975-1979 – Bị tù Cộng Sản, Tây Ninh.

1980 – Vượt biên tới Thailand và định cư tại Hampton, Virginia.

1986-1991 – Làm việc và học ngành Nurse Assistant, Meadow View Park, California.

1992 – Tốt nghiệp Cao Đẳng, Rancho Santiago College, California, Library Technology.

2000 – Tốt nghiệp Cử Nhân, California State University, Fullerton, French Major.

1992-2002 – Làm việc Librarian, California State University, Fullerton, cho đến khi về hưu.