• Sat. Jun 3rd, 2023

Johnnie Walker Blue Label

  • Home
  • Đón Tết Nguyên Đán năm con trâu 2021 với Cocktail Johnnie Walker Blue Label khi mua chai rượu whisky Johnnie Walker Blue Label Chinese New Year limited edition hay John Walker & Sons King George V Chinese New Year limited edition

Đón Tết Nguyên Đán năm con trâu 2021 với Cocktail Johnnie Walker Blue Label khi mua chai rượu whisky Johnnie Walker Blue Label Chinese New Year limited edition hay John Walker & Sons King George V Chinese New Year limited edition

Theo tin Johnnie Walker or prnewswire.com Đón Tết Nguyên Đán với Cocktail Johnnie Walker Blue Label LONDON Ngày 17 tháng 11 năm 2020 Với nhiều người chọn uống trong sự…