• Sun. May 28th, 2023

CÁO PHÓ: Ông Matthew Đỗ Trợ

  • Home
  • CÁO PHÓ: Ông Matthew Đỗ Trợ


CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

gia đình chúng tôi xin kính báo

cùng bằng hữu xa gần

Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại chúng tôi

Ông Matthew Đỗ Trợ

Sinh ngày 10 tháng 1 năm 1934 tại Quảng Ngãi, Việt Nam

Đã được Chúa gọi về ngày 6 tháng 1 năm 2022 tại Garden Grove, California, USA

Hưởng thọ 87 tuổi

Thánh Lễ An Táng

Thứ Bảy 12 tháng 2, năm 2022

10:30AM – 11:30AM: Thánh Lễ An Táng

tại

St. Mary’s Parish

109 Duke of Gloucester Street

Annapolis, MD 21401

Linh cửu sẽ được an táng Thứ Ba 1 tháng 3 năm 2022 lúc 11:30 PM – 12:30 PM

tại

Gate of Heaven

13801 Georgia Avenue

Silver Spring, MD 20906

Tang gia đồng kính báo

Vợ: Nguyễn Khoa Diệu Trân

Trưởng nam: Đỗ Minh Trí, vợ Nguyễn Bích Thủy, con Kayleen và Angie Đỗ

Thứ nam: Đỗ Quang Vinh

Trưởng Nữ: Đặng Đỗ Diệu Trâm, chồng Đặng N. Phước, con Madeline và Isabelle Đặng

Thứ nữ: Đỗ Diệu Trà

Cáo phó này thay thế thiệp tang

Xin miễn phúng điếu và vòng hoa