• Mon. May 29th, 2023

Theo Nghiên cứu mới xem xét lợi ích của việc lập kế hoạch trước nên Bỏ Triết lý “Đi theo dòng chảy” vào năm 2021

ByadminTT

Dec 20, 2020


Theo tin PsychTests AIM Inc or prnewswire.com

Bỏ Triết lý “Đi theo dòng chảy” vào năm 2021 – Nghiên cứu mới xem xét lợi ích của việc lập kế hoạch trước

Một nghiên cứu gần đây của PsychTests.com cho thấy những người có kế hoạch trước thường có động lực, kiên cường và lạc quan hơn những người tiếp nhận mọi thứ khi chúng đến.

MONTREAL (PRWEB) ngày 19 tháng 12 năm 2020

Nghịch cảnh thường được ví như một dòng sông chảy xiết thay vì cố gắng chống lại dòng chảy hiện tại và chiến đấu với những lực lượng không thể thay đổi có vẻ hợp lý hơn nếu chỉ đơn giản là đi theo dòng chảy, với hy vọng rằng cuối cùng, mọi thứ sẽ chậm lại và sẽ đến được những bờ biển an toàn hơn. Đó là một triết lý đúng đắn nhưng nó có thể không phải là Thiền như vẻ bề ngoài theo nghiên cứu gần đây do PsychTests.com thực hiện. Trên thực tế những người đi theo dòng chảy trong cuộc sống ít vất vả và kém hạnh phúc hơn những người có kế hoạch trước.

Phân tích dữ liệu từ 12, 259 người đã thực hiện Bài kiểm tra trí tuệ cảm xúc, các nhà nghiên cứu của PsychTests đã đánh giá thái độ, tính cách và hành vi của những người có kế hoạch trước trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống của họ (“Người lập kế hoạch”) và những người không (“Dòng chảy -ers ”). Đây là nơi chúng khác nhau nhiều nhất:

(Lưu ý: Điểm nằm trong thang điểm từ 0 đến 100. Điểm trung bình cho mỗi nhóm được hiển thị.)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH LÀ NGƯỜI CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG VÀ Ý CHÍ MẠNH

Khả năng phục hồi
Điểm cho các nhà lập kế hoạch: 77
Điểm cho Flow-ers: 64

Kỹ năng đối phó
Điểm cho người lập kế hoạch: 73
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 63

Uyển chuyển
Điểm cho người ≈ kế hoạch: 78
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 68

Khả năng loại bỏ những phiền toái nhỏ
Điểm cho các người lập kế hoạch: 85
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 75

Tư duy tích cực
Điểm cho các người lập kế hoạch: 71
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 56

CÁC NGƯỜI KẾ HOẠCH ĐƯỢC THÀNH CÔNG NHIỀU HƠN

Thiết lập mục tiêu
Điểm cho người lập kế hoạch: 68
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 53

Phấn đấu
Điểm cho các người lập kế hoạch: 83
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 73

Động lực bản thân
Điểm cho các người lập kế hoạch: 71
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 51

Hiệu quả bản thân
Điểm cho các người lập kế hoạch: 77
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 56

CÁC NHÀ LẬP KẾ HOẠCH HÀI LÒNG HƠN VỚI CUỘC SỐNG CỦA HỌ VÀ VỚI BẢN THÂN

Bằng lòng
Điểm cho người lập kế hoạch: 67
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 51

Biết và sống theo giá trị của một người
Điểm cho người lập kế hoạch: 81
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 69

Tin đồn quá mức
Điểm cho người lập kế hoạch: 43
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 59

Lòng tự trọng
Điểm cho người lập kế hoạch: 76
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 55

Tự tin
Điểm cho người lập kế hoạch: 67
Điểm cho người đi theo dòng chảy: 55

GIẢM XUỐNG CỦA MỘT NGƯỜI ĐI DÒNG CHẢY
Ngược lại, cuộc sống dường như trở nên chật vật hơn nhiều đối với cdc người đi theo dòng chảy:
20% Người lập kế hoạch không học hỏi được từ thất bại của họ (so với 4% Người lập kế hoạch).
34% không cảm thấy thoải mái khi tự mình đưa ra quyết định (so với 16% người lập kế hoạch).
52% gặp khó khăn trong việc tìm ra ba điểm mạnh hàng đầu của họ (so với 24% của Nhà lập kế hoạch).
34% là người có kiến ​​thức cao (so với 26% của Người lập kế hoạch).
50% là người bi quan (so với 29% của người lập kế hoạch).
50% từ chối đặt hy vọng vì họ sợ thất vọng (so với 25% người lập kế hoạch).
45% chỉ ra rằng họ sợ hãi về những gì tương lai nắm giữ (so với 34% của những người lập kế hoạch).
37% cảm thấy rằng cuộc sống của họ chỉ là vấn đề này đến vấn đề khác (so với 12% những người lập kế hoạch).

“Năm qua, thế giới đã tiếp xúc với nhiều loại vi rút hơn. Nó cũng cho thấy sự thiếu chuẩn bị chung của nhiều chính phủ và người dân, để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe và hậu quả sau đó của nó, ”Tiến sĩ Jerabek, chủ tịch PsychTests giải thích. “Tuy nhiên, có một mặt trái của những trường hợp như vậy: hiểu rõ hơn về những gì cần thiết để quản lý tác động vật lý, tài chính, xã hội và tâm lý của đại dịch. Vì vậy, mặc dù một thái độ ‘thuận theo dòng chảy’ đôi khi có thể hữu ích trong một cuộc khủng hoảng – chấp nhận tốt hơn là chống lại một tình huống mà bạn không thể kiểm soát – một cách tiếp cận tốt hơn sẽ là lập chiến lược để tìm ra giải pháp và lập kế hoạch trước nếu vấn đề phát sinh một lần nữa. Bên cạnh đó theo như nghiên cứu của chúng tôi đã tiết lộ thì nhiều người ‘đi theo dòng chảy’ không vô tư và thanh thản như triết lý của họ ngụ ý ”.

“Đối với năm 2021 thì chúng tôi đề nghị mọi người thêm ba nghị quyết vào danh sách của họ: 1) chuẩn bị kế hoạch 5 năm nêu chi tiết những gì họ muốn đạt được về mặt cá nhân và / hoặc nghề nghiệp, 2) để chuẩn bị kế hoạch khủng hoảng nếu họ gặp phải tình trạng sức khỏe hoặc tình trạng khó khăn về tài chính, và 3) để phát triển các kỹ năng đối phó và khả năng phục hồi của họ. Đây không phải là việc hoảng sợ hay hoang tưởng, mà là chủ động, giảm thiểu rủi ro và giúp mọi người thích nghi với hoàn cảnh của họ dễ dàng hơn và ít căng thẳng hơn. Chúng tôi cần học hỏi từ những kinh nghiệm của mình trong năm qua – không chỉ những kinh nghiệm liên quan đến COVID – và sử dụng sự khôn ngoan mà chúng tôi có được để hoạch định một tương lai tốt đẹp hơn. ”
Quý vị’ muốn đánh giá EQ của mình? Kiểm tra https://testyourself.psychtests.com/testid/3979

Người dùng chuyên nghiệp chẳng hạn như quản lý nhân sự, huấn luyện viên và nhà trị liệu có thể yêu cầu bản demo miễn phí cho bài đánh giá này hoặc các bài đánh giá khác từ nguồn cung cấp năng lượng dồi dào của ARCH Profile: http://hrtests.archprofile.com/testdrive_gen_1

Để tìm hiểu thêm về kiểm tra tâm lý xin hãy tải xuống sách điện tử miễn phí này: http://hrtests.archprofile.com/personality-tests-in-hr
Dump The “Go with the flow” Philosophy in 2021 – New Study Looks At The Benefits of Planning Ahead

A recent study by PsychTests.com reveals that people who plan ahead are more self-motivated, resilient, and optimistic than people who take things as they come.

MONTREAL (PRWEB) DECEMBER 19, 2020

Adversity has often been likened to a choppy, fast-flowing river: Rather than trying to go against the current and battling forces that can’t be changed, it seems more sensible to simply go with the flow, in the hopes that eventually, things will slow down and safer shores will be reached. It’s a sound philosophy, but it may not be as Zen as it appears, according to recent study conducted by PsychTests.com. In fact, people who go with the flow in life are less hardy and less happy than people who plan ahead.

Analyzing data from 12, 259 people who took the Emotional Intelligence Test, PsychTests’ researchers assessed the attitude, personality, and behaviors of people who plan ahead in all aspects of their life (“Planners”) and those who don’t (“Flow-ers”). Here is where they differed the most:

(Note: Scores range on a scale from 0 to 100. Average scores for each group are shown.)

PLANNERS ARE HARDIER AND MENTALLY TOUGHER

Resilience
Score for Planners: 77
Score for Flow-ers: 64

Coping Skills
Score for Planners: 73
Score for Flow-ers: 63

Flexibility
Score for Planners: 78
Score for Flow-ers: 68

Ability to let go of minor annoyances
Score for Planners: 85
Score for Flow-ers: 75

Positive Mindset
Score for Planners: 71
Score for Flow-ers: 56

PLANNERS ARE MORE LIKELY TO SUCCEED

Goal-setting
Score for Planners: 68
Score for Flow-ers: 53

Striving
Score for Planners: 83
Score for Flow-ers: 73

Self-motivation
Score for Planners: 71
Score for Flow-ers: 51

Self-efficacy
Score for Planners: 77
Score for Flow-ers: 56

PLANNERS ARE MORE SATISFIED WITH THEIR LIVES AND WITH THEMSELVES

Contentment
Score for Planners: 67
Score for Flow-ers: 51

Knowing and living by one’s values
Score for Planners: 81
Score for Flow-ers: 69

Excessive Rumination
Score for Planners: 43
Score for Flow-ers: 59

Self-esteem
Score for Planners: 76
Score for Flow-ers: 55

Self-confidence
Score for Planners: 67
Score for Flow-ers: 55

THE DOWNSIDE OF BEING A FLOW-ER
In contrast, life seems to be much more of a struggle for Flow-ers:
20% of Flow-ers don’t learn from their failures (compared to 4% of Planners).
34% are not comfortable making decisions on their own (compared to 16% of Planners).
52% have a hard time coming up with their top three strengths (compared to 24% of Planners).
34% are high-strung (compared to 26% of Planners).
50% are pessimists (compared to 29% of Planners).
50% refuse to get their hopes up because they are afraid of being disappointed (compared to 25% of Planners).
45% indicated that they are terrified of what the future holds (compared to 34% of Planners).
37% feel that their life is just one problem after another (compared to 12% of Planners).

“The past year exposed the world to more than just a virus. It also revealed the general unpreparedness of many governments, and people, to cope with a health crisis and its ensuing fallout,” explains Dr. Jerabek, president of PsychTests. “There is an upside to such circumstances, however: a better understanding of what is required to manage the physical, financial, social, and psychological impact of a pandemic. So while a ‘go-with-the-flow,’ laissez faire attitude can sometimes be helpful in a crisis – acceptance is better than fighting a situation you can’t control – an even better approach would be to strategize in order to find a solution, and plan ahead should the issue arise again. Besides, as our study has revealed, many ‘go-with-the-flow-ers’ are not as carefree and serene as their philosophy implies.”

“For 2021, we suggest that people add three resolutions to their list: 1) to prepare a 5-year plan that details what they want to accomplish personally and/or professionally, 2) to prepare a crisis plan should they face a health or financial predicament, and 3) to develop their coping skills and resilience. This isn’t about panicking or being paranoid, it’s about being proactive, mitigating risks, and helping people adapt to their circumstances with greater ease and less stress. We need to learn from our experiences of the past year – not just the COVID-related ones – and use the wisdom we have gained to plan out a better future.”
Want to assess your EQ? Check out https://testyourself.psychtests.com/testid/3979

Professional users, such as HR managers, coaches, and therapists, can request a free demo for this or other assessments from ARCH Profile’s extensive battery: http://hrtests.archprofile.com/testdrive_gen_1

To learn more about psychological testing, download this free eBook: http://hrtests.archprofile.com/personality-tests-in-hr

About PsychTests AIM Inc.
PsychTests AIM Inc. originally appeared on the internet scene in 1996. Since its inception, it has become a pre-eminent provider of psychological assessment products and services to human resource personnel, therapists and coaches, academics, researchers and a host of other professionals around the world. PsychTests AIM Inc. staff is comprised of a dedicated team of psychologists, test developers, researchers, statisticians, writers, and artificial intelligence experts (see ARCHProfile.com).Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

hhttps://www.prweb.com/releases/dump_the_go_with_the_flow_philosophy_in_2021_new_study_looks_at_the_benefits_of_planning_ahead/prweb17624459.htm