• Thu. Jun 1st, 2023

Đêm Nhạc Xưa: Sàigòn Trong Tim Ta

ByadminTT

Aug 24, 2018


SOURCE:
Thưa Cô Chú,

Chỉ còn 1 ngày nữa là đêm ca nhạc xưa với chủ đề: “Sàigòn Trong Tim Ta”.

Ban tổ chức của chương trình Đêm Nhạc Xưa mở ra thêm 300 chỗ ngồi lầu 2 để mời tất cả các Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tham dự thứ bảy này. Nếu Cô Chú nào muốn tham dự thì liên lạc ngay với cô Jenny N. Trần qua số điện thoại 703-462-3175 hay qua e-mail Jtran@tranproductions.net2 để lấy vé tặng. Xin vui lòng giúp phổ biến rộng rãi.

Schelesinger Center
4915 E. Campus Drive
Alexandria, VA 22311

Cửa sẽ mở vào lúc 6:00PM
Chương bắt đầu lúc 7:00PM

Xin cám ơn.

Jenny N. TranNote: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.