National Harbor tổ chức một bữa xem trận đấu ngoài trời giữa Hoa Kỳ và Pháp vào Thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2019

SOURCE: National Harbor WHAT: Women’s World Cup: Spain vs USA WHEN: Friday, June 28, 2019 from 3 p.m. to 5 p.m. WHERE: National Harbor, 165 Waterfront St, Oxon Hill, Maryland 20745 ### Kick It at National Harbor during World Cup France 2019 National Harbor’s World Cup celebration will feature live broadcasts; VIP stadium seating in […]

National Harbor tổ chức một bữa xem trận đấu ngoài trời giữa Hoa Kỳ và Tây Ban Nha vào Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2019

SOURCE: National Harbor WHAT: Women’s World Cup: Spain vs USA WHEN: Monday, June 24, 2019 from 12 p.m. to 2 p.om WHERE: National Harbor, 165 Waterfront St, Oxon Hill, Maryland 20745 ### Kick It at National Harbor during World Cup France 2019 National Harbor’s World Cup celebration will feature live broadcasts; VIP stadium seating in […]